Vacature Manager Financiën & Organisatie Amsterdam


Over het bedrijf:

Bedrijfsnaam: Stichting Emancipator
Bedrijfsprofiel:

Provincie: Noord-Holland
Plaats: Amsterdam

Functieomschrijving:

Welke betrokken en enthousiaste Manager Financiën en Organisatie/Bedrijfsvoerder (16 uur p/w) helpt Stichting Emancipator de toekomst in?

Na 7 jaren pionieren is Emancipator toe aan consolidatie. Voor het professionaliseren van onze financiële en organisatorische bedrijfsvoering zoeken we versterking van het team per 1 maart 2021.

We verwelkomen sollicitaties van mensen met alle achtergronden en mensen uit anderszins gemarginaliseerde groepen worden nadrukkelijk aangemoedigd om te solliciteren.
Plaats binnen de organisatie

De manager F&O valt onder en rapporteert aan de directeur/bestuurder. De manager F&O geeft leiding aan de medewerkers van Emancipator en schept de voorwaarden voor hun werk, en heeft daarmee een ondersteunende maar centrale plek in de organisatie.
Doel van de functie

De manager F&O draagt bij aan de professionalisering van de organisatie en haar interne processen, ontlast en ontzorgt de directeur/bestuurder en het team, en schept de financiële en organisatorische voorwaarden en kaders voor de werkzaamheden van het team.

Het is een zelfstandige functie gericht op goed financieel beheer en een financieel gezonde bedrijfsvoering. De manager F&O zorgt voor kloppende jaarcijfers, het aanvragen en afwikkelen van projecten bij subsidieverstrekkers, het vinden van additionele gelden ten behoeve van lopende en nieuwe projecten, en het efficiënt organiseren van interne processen.
De functie

De manager F&O

is verantwoordelijk voor de zakelijke leiding van de organisatie en bestiert de financiële strategie:
opzetten/aanpassen van huidige begroting en controlesysteem
ontwikkelen van een werkbaar beheersysteem
ontwikkelen offerteformat voor opdrachten
is verantwoordelijk voor de financiële en administratieve organisatie en fungeert hierin als aanspreekpunt voor administratiekantoor, accountants, directeur-bestuurder en het team
is verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van fiscaal-juridische zaken met betrekking tot projecten en organisatie van Emancipator
voert personeelsbeleid uit:
nieuwe medewerkers werven
personeelsadministratie beheren en uitvoeren
contracten opstellen
werkt mee aan fondsenwerving:
meerjarenbeleidsplan (mede)schrijven met de nadruk op de beheerkant
aanvragen doen
kansen verkennen en verzilveren
is verantwoordelijk voor office management, en daarbij bereid ad hoc huis-, tuin- en keukenwerkzaamheden op te pakken
is in staat de vertaalslag te maken van cijfers en budgetten naar de praktijk, van de taal van management en financiën naar de taal van het team en de uitvoering
is in grote lijnen op de hoogte van het werk van Emancipator in lopende projecten en in staat daarin overzicht te bewaren, biedt structuur aan en schept de voorwaarden voor dat werk, en ondersteunt daarmee de andere medewerkers
voelt zich als een vis in het water in een kleine dynamische organisatie met veel vrijheid, verantwoordelijkheid en flexibiliteit

Vereiste vaardigheden:

Gewenste eigenschappen

Wij bieden: Wat wij bieden

Aanstelling in eerste instantie voor een half jaar
De intentie op verlenging en eventueel uitbreiding als we daarvoor samen de mogelijkheden kunnen realiseren
Aanstelling als zelfstandige of in dienstverband is bespreekbaar
Voor deze functie hebben we budget kunnen vrijmaken voor inschaling op het niveau van schaal 10 van de CAO Sociaal werk. Dit komt neer op €2500 tot €3000 per maand inclusief BTW voor een zelfstandige
Aansluiting bij een hecht, bevlogen team dat door velen als een inspirerende werkomgeving wordt beschouwd in een kleine, flexibele organisatie met veel vrijheid en ruimte voor eigen input
De kans om lokaal, nationaal en internationaal bij te dragen aan een vernieuwende maatschappelijke beweging
De mogelijkheid tot persoonlijke verdieping in onze thema’s

Sector: Overheid , non profit

Opleidingsniveau: HBO/ HTS

Dienstverband: Parttime

Solliciteren